Актуальная информация

 

Шановні колеги!

Кафедра соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили запрошує вас до участі у написанні колективної монографії «Соціокультурний розвиток регіонального соціуму у контексті національної безпеки: міждисциплінарний вимір».

Монографія буде складатися з наступних розділів:

Розділ І. Соціокультурний розвиток соціуму як об’єкт наукового пізнання.

Розділ ІІ. Соціокультурне середовище регіону у системі національної безпеки України: особливості функціонування і розвитку.

Розділ ІІІ. Методологія прикладних досліджень соціокультурних проблем регіонального соціуму.

Розділ IV. Досвід регулювання соціокультурних процесів: національний та регіональний рівні.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Мейжис Ірина Альбертівна. Монографія видається з присвоєнням їй УДК, ББК і номера ISBN, а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ВНЗ України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів: науковців, аспірантів, студентів.

Автори колективної монографії отримають по 2 примірники видання.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти з різних галузей знань: соціології, політології, філософії, психології, культурології, етнології, державного управління та ін. Аспірантам наукові статті необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Прийом заявок та статей для публікації: до 01 червня 2017 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів протягом 10 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії: до 30 жовтня 2017 року.

Вимоги до оформлення статей:

•          стаття подається українською, російською або англійською мовами;

•          стаття повинна являти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;

•          обсяг статті 20-25 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Послідовність подання окремих складових частин наукової статті повинна бути такою:

Прізвище й ініціали автора (авторів) мовою статті, вчений ступінь, звання і посада.

Назва наукової установи (у тому числі відділу, кафедри, де виконана робота).

Назва статті, яка повинна точно відображати зміст роботи, бути стислою (у межах 9 повнозначних слів), містити ключові слова.

Анотація - 7-10 речень - мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

Далі йде текст статті. У тексті посилання на використане джерело здійснюється у квадратних дужках у наступній послідовності – номер джерела зі списку літератури та номер сторінки (наприклад, [1, c. 45].

Список використаної літератури розміщується після статті у порядку згадування у тексті або в алфавітному порядку.

Приклад оформлення заявки:

1.         Прізвище, ім’я, по батькові автора.

2.         Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.

3.         Контактний номер телефону.

4.         Електронна адреса.

5.         Дані Нової пошти (П.І.П. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірників монографії.

Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку та поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1 статтю (обсяг – 20-25 стор.). Реквізити для оплати будуть надіслані авторам після прийняття статті до публікації.

Контакти:

Факультет соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили

вул. 68 Десантників, 10, м. Миколаїв. Україна, 54003

Електронна пошта: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Контактний номер: +38 066 451 49  14 (Ляпіна Людмила Анатоліївна)

 

 

 


 

 

10 грудня 2016 року в Інституті соціології Національної Академії наук України відбулися ювілейні X Міжнародні соціологічні читання, присвячені пам’яті видатного українського вченого-соціолога Наталії Паніної (1949-2006)та підведення підсумків конкурсу «Кращий молодий соціолог року-2016». У рамках конкурсу відбулося вручення премій імені Н. В. Паніної та спеціальної премії імені І.М. Попової за роботу, що має найбільшу соціально-практичну значущість.

Премія ім. Ірини Попової за роботу, що має найбільшу соціально-практичну значущість, була присуджена Людмилі Кожекіній (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

Від імені Соціологічного Центру імені Н. Паніної та Південно-Українського відділення САУ премію вручила голова Південно-Українського відділення САУ Олена Лісеєнко.

Статья Л. Ю. Кожекиной «Тенденции политической ресоциализации «среднего» поколения в постсоветском украинском обществе».