Конференции, семинары

 

23 сентября 2016 г. в Одессе Южно-Украинским отделением Социологической ассоциации Украины под эгидой Министерства образования и науки Украины и Южноукраинского Национального Педагогического университета была организована и проведена Международная научная конференция "Современное украинское общество: ценности и смыслы современных социальных практик".

В конференции приняли участие более 60-ти политологов и социологов из Вьетнама, Ирака, Канады, Молдовы и Украины (из Дрогобыча, Запорожья, Киева, Кривого Рога, Львова, Мариуполя, Николаева, Одессы, Северодонецка, Ужгорода, Харькова).

В соответствии с Программой конференции было проведено Пленарное заседание, организовано обсуждение основных аспектов проблематики конференции в четырех секциях. Итоги конференции были подведены в формате Круглого стола.

Материалы конференции опубликованы в сборнике тезисов докладов и  выступлений.


Конференция Южно-Украинского отделения САУ, 23 сентября 2016 г.

 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 23 сентября 2016 года принять участие в международной конференции, организатором которого выступает Южно-Украинское отделение САУ на базе Южно-украинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

Ждём Ваши заявки и надеемся на плодотворное сотрудничество!

С уважением,
оргкомитет конференцииDr. Liseyenko Elena
Professor of Sociology
The State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University Named After K. D. Ushynsky» (Odessa)

 

 


 


Міністерство освіти і науки україни

Державний заклад

«Південноукраїнський Національний

Педагогічний Університет імені К. Д. Ушинського»

Кафедра філософії, соціології та менеджменту

соціокультурної діяльності

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ

Міжнародна наукова конференція з соціології

 

«Сучасне українське суспільство: цінності та смисли сучасних соціальних практик»

Друге інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної наукової конференції з соціології «Сучасне українське суспільство: цінності та смисли сучасних соціальних практик», яка відбудеться 23 вересня 2016 року у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26).

Конференція присвячена 200-річчю Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

На конференції запланована робота секцій за наступною тематикою:

1. Динаміка соціальних практик населення в добу суспільних катаклізмів.

2. Трансформація ціннісно-нормативної системи суспільства і соціально-психологічна атмосфера.

3. Громадсько-політичні практики у соціологічному вимірі.

4. Трансформація системи масових комунікацій та освіти у суспільстві.

5. Міграційні та соціально-адаптивні практики населення.

Робочі мови – українська, російська, англійська.

Форма участі – очна та заочна

Реєстрація учасників конференції відбудеться 23 вересня 2016 року в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, на першому поверсі, біля актової зали.

Для участі в конференції необхідно до 10 вересня 2016 року надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. наступні матеріали:

  1. заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
  2. тези, які оформлені у відповідності до вимог оргкомітету.

 

За матеріалами конференції буде видано збірку тез. Публікація тез здійснюється при залученні авторських коштів – 35 грн. за 1 (одну) сторінку.

Кошти за публікацію тез можна  сплатити на карту Приватбанку 4149 4978 1958 9047 на ім’я Атаманюк Зої Миколаївни.

Після оплати необхідно обов’язково надіслати копію чека про сплату коштів на адресу: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

 

Організаційний внесок для учасників конференції – 100 грн. Після отримання запрошення на конференцію потрібно перерахувати оргвнесок протягом трьох банківських днів, або сплатити при реєстрації на конференції. Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, участь в усіх заходах, які будуть проходити в рамках конференції.

 


 

Заявка

на участь у роботі міжнародної наукової конференції з соціології

«Сучасне українське суспільство: цінності та смисли сучасних соціальних практик»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІБ учасника

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Місце роботи (навчання)

Контактні телефони

Адреса

Е-mail

Тема доповіді

Номер та назва секції

Форма участі (очна/заочна)

Вимоги до оформлення тез доповіді

Обсяг доповіді від 2 до 5 сторінок формату А4

Шрифт TimesNewRoman

Розмір 14 пунктів без переносів

Міжрядковий інтервал – 1,5

Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см.

Формат роботи: МісгоsoftWord – (*.doc)

Текст повинен бути вирівняний по ширині сторінки.


За додатковою інформацією звертатися до

організаційного комітету конференції

 

З питань конференції звертатися до:

Лісеєнко Олена Василівна (конт. тел. 050-3332909; e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. )

Атаманюк Зоя Миколаївна (конт. тел. 0633792910; e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. )

Полібза Олена Олегівна (конт. тел. (048)732-09-52, 0634793325; e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. )

 

Адреса оргкомітету: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26,

каб. 74

 

З повагою,

оргкомітет конференції

 

 


 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Другої міжнародної науково-практичної конференції

«СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ»,

що відбулася 5 лютого 2016 року у м. Одеса.

 

Заслухавши та обговоривши доповіді керівників секцій, учасники другої міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (5 лютого 2016 року) відмічають високий науковий та організаційний рівень її підготовки та проведення.

На п’яти секційних засіданнях:

1. Проблеми міжнародної безпеки та транскордонного співробітництва в гуманітарному вимірі.

2. Суспільство ризику та соціологія безпеки.

3. Психологічна та соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин.

4. Етносоціальний та етнокультурний простір безпеки: проблеми теорії і практики.

5. Соціальні, психологічні та політичні контексти вищої освіти: від підготовки новачків до підготовки експертів)

були прослухані та обговорені доповіді з різноманітних соціальних, психологічних та політичних проблем, що виникають у сучасному полікультурному регіоні та можуть нести загрозу культурно-історичному та соціально-психологічному потенціалу суспільства.

Зважаючи на тематику конференції, учасники вважають за потрібне підкреслити:

1. В умовах загострення економічної  кризи, що переростає в політичну, охоплює країни Європи та Азії і втягує в неї країни інших континентів, проблеми безпеки в полікультурних регіонах стають все більш актуальними.

2. Різноманіття тем доповідей учасників, що були зроблені на п’яти секціях, свідчить, що проблеми транскордонної безпеки мають системний характер і можуть бути вирішені тільки в комплексі.

3. Попри усі проблеми, які виникають в полікультурних спільнотах, що разом проживають на одній території при бажанні кожного етносу зберегти свою ідентичність, бажання зберегти цілісність України як держави висунуло на перший план проблему актуальності громадянської ідентичності.

4. Регіональні проблеми, як частка глобальних, можуть бути вирішені лише при високому рівні громадянської активності та громадянської ідентичності на засадах толерантності одних спільнот до інших.

5. Одним з головних механізмів формування громадянської активності та громадянської ідентичності на засадах толерантності одних спільнот до інших є контекстність вищої освіти полікультурного регіону.

Друга міжнародна науково-практична конференція

«СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ» приймає наступні рішення:

1. Високий рівень дискусії щодо проблем прикордонної співпраці засвідчує необхідність подальшого розвитку досліджень цієї проблематики задля забезпечення умов соціогуманітарної безпеки в прикордонному регіоні.

2. Продовжити дискусію з соціальних, психологічних та політичних проблем транскордонної безпеки на 3-й міжнародній науково-практичній конференції, яку провести у 2017 році.

3.  Сприяти міжвузівському  обміну науковців, викладачів, аспірантів та студентів в межах зазначеної тематики.

4. Продовжити розвиток засад контекстності освіти у прикордонних  вищих навчальних закладах як умови особистісної, регіональної та міжнародної безпеки.

5. Інтенсифікувати вивчення міжнародного досвіду підвищення транскордонної безпеки.

Затверджено учасниками конференції 5 лютого 2016 року.


 

 


 


 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

Другої міжнародної науково-практичної конференції

«СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ»,
яка відбудеться 5 лютого 2016 р. у м. Одесі

 

 

Конференція проводиться кафедрами міжнародних відносин та  соціології Інституту соціальних наук, а також кафедрою  соціальної і прикладної психології  Інституту математики, економіки та механіки Одеський національний університет імені І.І.Мечникова та за участю Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України.

 

Передбачається обговорення  таких питань як:

 

1. Проблеми міжнародної безпеки та транскордонного співробітництва в гуманітарному вимірі.

2. Суспільство ризику та соціологія безпеки.

3. Психологічна та соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин.

4. Етносоціальний та етнокультурний простір безпеки: проблеми теорії і практики.

5. Соціальні, психологічні та політичні контексти вищої освіти: від підготовки новачків до підготовки експертів.

 

У конференції приймають участь спеціалісти України, Польщі, Болгарії, Молдови.

В межах конференції відбудеться  круглий стіл: «Гуманітарні контексти безпеки».

Початок роботи конференції – 5 лютого 2013 р. в 10-00 в конференц-залі гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Французький бульвар, б 24/26, 2-й поверх нового корпусу).

Реєстрація учасників конференції  проводиться 5 лютого 2016 з 9.00-10.00 в гуманітарному корпусі ОНУ імені І.І.Мечникова, за адресою Французький бульвар, б 24/26, у фойє першого поверху нового гуманітарного корпусу.

Тексти статей будуть опубліковані після завершення конференції в спеціальних випусках збірників наукових статей в серіях «Соціологія і політичні науки», «Психологія», «Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова», затверджених ВАК України як профільні наукові видання.