Загальний план роботи відділення на 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Бюро Південно-Українського

відділення  САУ

від 8 лютого 2017 р.

 

Голова Південно-Українського

відділення  САУ

д. соц. н., проф. О.В. Лісеєнко

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ САУ

на 2017 р.

Від роботи/діяльності

Термін

Відповідальні/

виконавці

Моніторинг/

Аналіз виконання

1

2

3

4

5

I . Організаційна та фінансово-економічна  діяльність

1.

Розширення організації, залучення нових членів САУ

Впродовж року

Бюро відділення

КРК (контрольно-ревізійна комісія)

2.

Забезпечення роботи інтернет-порталу відділення

Впродовж року

доц. Кунявський М. Б.

 

КРК

3.

Відновлення роботи банківського рахунку відділення

до 01. 04.2017

проф. Лісеєнко О. В.

КРК

II. Науково-дослідницька діяльність

1.

Організація та проведення конференцій:

 

Впродовж року

оргкомітет конференції

голова оргкомітету конференції

1.1.

  1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину». Одеса. - НУ «ОЮА». -  2017 року

 

 

проф. Яковлев Д. В.

 

 

 

 

1.2.

Міжнародна наукова конференція з соціології на базі Національного університету «Одеська юридична Академія»

Вересень 2017 р.

проф. Яковлев Д. В.

 

 

2.

Організація та проведення соціологічної майстерні для членів Південно-Українського відділення САУ«Чорноморські соціологічні читання»

Червень, 2017

Проф. Лісеєнко О. В.

 

3.

Підготовка до друку колективної монографії членів Одеського відділення САУ

Впродовж року

проф. Подшивалкіна В. І.

4.

Проведення засідання секції соціології у Будинку вчених (Сабанєєв міст, 4)

2-й четвер кожний місяця

з 12:00 до 14:00

проф. Каменська Т. Г.,

доц.  Полюга В. А.

5.

 

 

 

III. Робота з молоддю

1

2

3

4

5

1.

Проведення студентської соціологічної конференції на базі ОНУ імені І. І. Мечникова

Травень, 2017

 

IV. Координація міжнародної діяльності

1.

Участь у міжнародних конференціях

 

 

Впродовж року

Бюро відділення

2.

Участь у конкурсі Фонду «Відродження»

 

 

Впродовж року

Бюро відділення

V. PR та зв'язки з СМІ

1

Виступи та публікація статей у ЗМІ

 

Впродовж року

Бюро відділення