Заседания бюро отделения

13 февраля, 12:21

Уважаемые коллеги,  добрый день! 

Информирую Вас о результатах заседания Бюро Южно-Украинского отделения САУ 8 февраля 2017 г., и сообщаю дополнительную информацию, которая не указана в документах -протоколе заседания Бюро 08.02.2017 и в плане работы Южно-Украинского отделения САУ на 2017 год, но прозвучала в ходе обсуждения ближайших мероприятий организации.   

1) Южно-Украинское отделение САУ будет принимать участие в конкурсе "Відродження" и до 17 февраля будем подавать заявки по 2 темам: социокультурной интеграции полиэтнических регионов Украины и моделям социальной адаптации войнов АТО. Сейчас занимаемся заполнением заявок совместно с социологами Черновицкого отделения САУ.

Присоединяйтесь к подготовке проектов!
Ссылки на информацию о конкурсе:
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_cult_diploma/
http://www.irf.ua/grants/contests/models_soc_adapt_vet_ato/


2) С 29 июня по 1 июля 2017 в Одессе на базе отдыха пограничников решили провести для Южно-Украинского отделения САУ (для углубления интеграции нашего сообщества) Социологическую мастерскую "Черноморские социологические чтения"(серия мастер-классов по современным методам и методикам проведения социологических исследований) с приглашением гостей - отечественных (Е. И. Головаха, В. А. Полторак и др.) и зарубежных социологов (Пал Тамаш предварительно дал согласие приехать на наше мероприятие).    

С уважением и надеждами на сотрудничество,

председатель Бюро Южно-Украинского отделения САУ
Е. Лисеенко

 

 


 

 

Протокол розширеного засідання Бюро

Південно-Українського відділення САУ

1 від 8 лютого 2017 року

Присутні члені Бюро: Лісеєнко О. В., Онищук В. М., Яковлев Д. В.,  Можарова Е. П;

запрошені: Полюга В. А., Никон Н. О., Яценко Н. А, Кривошея Т. І., Мосійчук Т. Є.

Присутні усього: 9.

Порядок денний

  1. 1. Звіт про роботу Південно-Українського відділення САУ за 2016 рік

Доповідач: доктор соціологічних наук, професор,

голова бюро Південно-Українського відділення САУ Лісеєнко О.В.

2. Про планування роботи Південно-Українського відділення Соціологічної Асоціації України у 2017 р.

Доповідачі: Лісеєнко О.В, Онищук В. М., Подшиваліна В. І., Яковлев Д. В., Полюга В. А.

3. Про участь Південно-Українського відділення САУ у конкурсі Міжнародного Фонду "Відродження".

Доповідачі: доктор соціологічних наук, професор, голова бюро Південно-Українського відділення САУ Лісеєнко О.В.

4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Звіт про роботу Південно-Українського відділення САУ за 2016 рік

Доповідач: доктор соціологічних наук, професор,

голова бюро Південно-Українського відділення САУ Лісеєнко О.В.

Виступили: Лісеєнко О. В., яка повідомила про роботу Південно-Українського відділення САУ за 2016 рік. Зазначила, що 2016 рік для Південно-Українського відділення САУ пройшов успішно: Організація затвердила нову редакцію «Положення про Південно-Українське  відділення САУ» згідно вимог чинного законодавства України та провела державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як неприбуткова громадська організація  зі статусом юридичної особи, провела 2 міжнародні наукові конференції,  прийняла участь у науково-дослідному проекті САУ «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», у Одеському Будинку вчених щомісячно  відбувалися засідання секції соціології, для  студентів ВНЗів на базі  факультету психології, політологій та соціології НУ «Одеська Юридична Академія» відбувалося проведення соціологічної майстерні,  Південно-Українського відділення САУ співпрацювала з соціологічним центром Н.В. Паніної у врученні спеціальної премії імені І.М. Попової в рамках конкурсу «Кращий молодий соціолог року» та інш.

Але недоліками нашої роботи слід відмітити те, що недостатньо проводилась робота з молодими науковцями та студентами-соціологами, недостатньо уваги приділялось підготовці проектів для отримання грантів, не було реалізації спільних наукових проектів.

Кривошея Т. І. нагадала, що для отримання гранта для реалізації науково-дослідного проекту Південно-Українському відділенню САУ необхідно мати діючий банківський рахунок.

Мосейчук Т. Є запропонувала визначити роботу Південно-Українського відділення САУ за 2016 рік задовільною та подякувати за керівництво голові Бюро  Південно-Українського відділення САУ Лісеєнко О. В.

УХВАЛИЛИ:

Визначити роботу Південно-Українського відділення САУ за 2016 рік задовільною.

2. Про планування роботи Південно-Українського відділення Соціологічної Асоціації України у 2017 р.

Доповідачі: Лісеєнко О.В, Онищук В. М., Подшиваліна В. І., Яковлев Д. В., Полюга В. А.

Виступили: Лісеєнко О. В., яка представила проект плану роботу Південно-Українського відділення САУ на 2017 рік.

Онищук В.М., Яковлев Д. В., Мосійчук Т. Є. виступили з доповненнями к плану роботи.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи Південно-Українського відділення САУ на 2017 рік.

3. Про участь Південно-Українського відділення САУ у конкурсі Міжнародного Фонду "Відродження".

Доповідачі: доктор соціологічних наук, професор, голова бюро Південно-Українського відділення САУ Лісеєнко О.В.

Виступили: Лісеєнко О. В., яка повідомила про умови конкурсу  Міжнародного Фонду "Відродження" та домовленість  про співпрацю Південно-Українського відділення САУ з соціологами Чернівецького відділення САУ у підготовці проекту на конкурс.

УХВАЛИЛИ:

1)     Прийняти участь у конкурсі міжнародного фонду «Відродження» по темам «Культурна дипломатія задля діалогу» та «Сприяння розвитку сталих моделей соціальної адаптації учасників АТО».

2)     Призначити відповідальних за підготовку заявок на конкурс:

  • «Культурна дипломатія задля діалогу» – Лісеєнко О. В.
  • «Сприяння розвитку сталих моделей соціальної адаптації учасників

АТО» – Мосійчук Т. Є., Никон Н. О.

Різне

1. Про проведення конференції «Методологія та методи соціологічних досліджень в Україні: історія та сучасні проблеми. До 70-річчя Володимира Паніотто»

Виступив Яковлев Д. В. з інформацією про проведення конференції та отримання В. І. Паніотто поздоровлення від Південно-Українського відділення Соціологічної Асоціації України. 

Протокол № 11

Зборів  Бюро Південно-Українського відділення САУ

від 27 січня  2011 року

Присутні: О.Р. Личковська, В.М. Онищук, Є.Я. Прохоренко, Н. А. Ляпіна, С.В. Романенко, М.Б. Кунявський, В.А. Полюга, О.В. Лисєєнко, Є.А. Гансова, Н. О. Побєда, Т.І. Кривошея.

1. Слухали: організаційні питання.

Виступили:

Личковська О.Р.: Усім добрий день!

У нас на порядку денному декілька питань. Перший про Правління САУ, яке відбулося 10 грудня минулого року в Києві. Ми повинні прийняти рішення і уточнити деякі моменти. Далі питання про 7 З'їзд САУ в Харкові, 7-8 квітня планується провести З'їзд, Якубинскі Читання і студентську соціологічну олімпіаду.
Наша головне завдання зараз - це провести Звітно-виборні збори, заслуховувати звіти про виконану роботу за період 2007-10. Треба висунути делегатів на 7 З'їзд САУ і вибрати дату проведення наших загальних Зборів. Отже, від колег з Херсона і Миколаєва поступила пропозиція провести Збори 18 лютого, в п'ятницю в 12.00. Якщо заперечень немає, пропоную затвердити цю дату.

Ухвалили: Провести звітно-виборні збори ПУВ САУ 18 лютого 2011р.

2. Слухали: інформацію про членські внески.

Виступили:

Личковська О. Р. : Далі, Ми не можемо вибирати або пропонувати кандидатів на 7 З'їзд САУ без сплати членських внесків. Не секрет, що у нас проблеми в цьому питанні. Їхати можуть тільки ті, хто сплатив своє членство в САУ. Перераховую по прізвищах тих, хто не сплатив : Литвиненко В., Гречаний К., Доброєр А., Католик Я., Крисилов А., Курочкіна К., Сагайдак О., Сарана Д. Склярук Т., Чапська І.

Ухвалили: до 15 лютого повідомити усім, що не сплатили, про термінову оплату внесків і максимально швидко ці внески зібрати.

3. Слухали: про колективне членство.

Виступили:

Личковська О. Р. : Що стосується колективного членства, на сьогодні їх всього два - "Пульс" (Одеса) і "Наваль-експерт" (Миколаїв). Ми працюємо в цьому напрямі - намагаємося притягнути в нашу Асоціацію Академію Зв'язку і Юридичну академію, причому ініціатива вступити виходила від них.

Так само в найближчих планах прийняти в колективні члени дві організації з Херсона.

4. Слухали: різне.

Личковська О. Р.: Останній пункт на порядку денному "різне". З позитивного повідомляю, що до ювілею Ірини Марківни вийде книга. Планується до кінця лютого. Є пропозиція опублікувати 200 екземплярів. На жаль, ми обмежені у фінансах, але О.В. Лисєєнко шукає спонсорів для більшого накладу.

Є пропозиція провести у зв'язку з ювілеєм И.М. Попової презентацію і в Одесі і в Харкові. Звернутися ректорові ОНУ професорові Ковалю И.Н. з проханням про створення меморіальної дошки, так само з проханням закласти до бюджету це рішення Асоціації і Ради ІСН.

Победа Н.О.: У 2012 році буде ювілей нашої кафедри, треба зробити виставку усіх видань, що вийшли у світ за ці роки.

Личковська  О. Р.:

На Правлінні САУ обговорювалося питання про Комітети, на жаль, робота ведеться повільно, але доки нікого не розформовують.

Я вимушена сказати і про негативний: у зв'язку з недобросовісним веденням справ попереднім головою у нас немає доступу до рахунку. Навіть не були внесені зміни у Відділ Юстиції (з 1999 року за документами нічого не змінилося, досі Головою числилася Ірина Марківна Попова). Але, тут дозвольте виразити вдячність Полюге В. А., який активно займається цим питанням, думаю, в найближчому майбутньому усе вирішиться позитивно.

Победа Н.О.: чи Є заборгованість?

Личковська О.Р.: Так. Але не велика, 100 грив. Так само у нас "невдалий" пакет обслуговування, ми числимося як "середній і малий бізнес". Нам дуже потрібна допомога бухгалтера.

Кунявский М.Б. : я попрошу бухгалтера "Пульс" допомогти, тільки треба заздалегідь спланувати зустріч.

Гансова Э.А. : я знаю, що Онищук В. М. докладає зусиль для видання кафедральної монографії, може їсти сенс притягнути ПУВ САУ?

Личковська О.Р.: Можна, але треба призначити відповідальну особу і визначити, що конкретно ми повинні зробити.

Победа Н.О.: треба дивитися по матеріалах, які будуть здані, поки немає предмета розмови.

Личковська О.Р.: Ще пару слів про 7 З'їзд САУ. Ми повинні вибрати делегатів, які реально поїдуть, оскільки нас чекають і це пов'язано з організаційними і фінансовими питаннями. Ми не повинні підводити Харківських колег. Усім спасибі!

Ухвалили:

-         Підготувати презентацію книги І.М. Попової

-         Для видання колективної монографії кафедри соціології притягнути Південно-Українське Відділення САУ