Бюро відділення (з 04.11.2016 р.)

 

  1. Лісеєнко Олена Василівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
  2. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  3. Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  4. Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  5. Личковська Оксана Рейнгольдівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
  6. Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»
  7. Можарова Катерина Петрівна – завідувач навчальної лабораторії соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»
  8. Сарана Донат Володимирович – керівник Білгород-Дністровського регіонального центру вивчення громадської думки «Аспект»
  9. Белоконь Леонід Прокофіївич – директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)