Индивидуальные члены САУ (по сост. на 04.11.2016 г.)

Почесні члени САУ:

Попова Ірина Марковна – доктор філософських наук, професор (1931– 2008)

Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор

 

Одеський обласний філіал Південно-Українського відділення САУ

1. Лісеєнко Олена Василівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

2. Борінштейн Євген Руславович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

3. Бондар Олександ Миколаївич – кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

4. Булгару Лілія Михайлівна – аспірант кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

5. Вєтрова Стелла Семенівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

6. Виставкіна Дар’я Олегівна – викладач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

7. Гансова Емма Августівна - доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

8. Доброєр Олександ Вікторович – директор Європейського інституту соціальних комунікацій

9. Дишлевой Ілля Олександрович – кандидат соціологічних наук

10. Короход Ясміна Джамівна – викладач кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

11. Каменська Тетяна Григорівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

12. Кривошея Тетяна Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

13. Кропивко Вікторія Віталіївна – студентка магістерської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

14. Кондратьєва Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

15. Кунявський Михайло Борисович – кандидат філософських наук, доцент, зам. директора Соціологічного шнформаційно-дослідницького Центру "Пульс"

16. Купцова Ірина Ігорівна – доцент кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

17. Лазарева Алла Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

18. Личковська Оксана Рейнгольдівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

19. Можарова Катерина Петрівна – завідувач навчальної лабораторії соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

20. Мосийчук Тамара Євгенівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

21. Назозірна Марія Петрівна – студентка бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

22. Немерцева Дарія Олегівна – студентка бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

23. Нікон Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

24. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

25. Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

26. Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, почесний член САУ

27. Полюга Василь Андрійович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

28. Попов Дмитро Олександрович – студент бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

29. Романенко Світлана Володимирівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

30. Сарана Донат Володимирович – керівник Білгород-Дністровського регіонального центру вивчення громадської думки «Аспект»

31. Ткач Ірина Іванівна – заступник директора ООО «7 км»

32. Третьякова Тетяна Миколаївна – викладач кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

33. Худенко Андрій Володимирович – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

34. Чижов Генадій Петрович – кандидат політичних наук, президент Південноукраїнського центру етнічних та політичних досліджень «Лад»

35. Шасмін Дмитро Сергійович – студент магістерської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

36. Швидка Владислава – студентка бакалаврської програми кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

37. Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

38. Ятвецька Ганна Володимірівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

39. Яценко Микола Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія»


Миколаївський обласний філіал Південно-Українського відділення САУ

40. Білоконь Леонід Прокопович – директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

41. Бондарец Богдан Богданович - викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

42. Гершов Леонід Давидович – співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

43. Голубкова Екатерина Олександрівна - співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

44. Ляпіна Людмила Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

45. Локтіонова Дінара Анатоліївна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

46. Рожанська Наталія Володимирівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

47. Свєтлікова Олександра Володимирівна

48. Чорна Вікторія Олександрівна – викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили