Индивидуальные члены САУ (по сост. на 30.06.2017 г.)

Почесні члени САУ:

Попова Ірина Марковна – доктор філософських наук, професор (1931– 2008)

Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор


1. Лісеєнко Олена Василівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

2. Агафонова Єлизавета Олександрівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

3. Алімов Карім Равшанович – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

4. Білоус Інна Іванівна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

5. Борінштейн Євген Руславович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

6. Бондар Олександ Миколаївич – кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

7. Бороздюхіна Константіна Сергіївна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

8. Бобошко Вікторія Сергіївна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

9. Булгару Лілія Михайлівна – аспірант кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

10. Вєтрова Стелла Семенівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

11. Виставкіна Дар’я Олегівна – викладач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

12. Вердиш Володимир Васильович –студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

13. Волошина Тетяна Сергіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

14. Гансова Емма Августівна - доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

15. Гатицька Дар'я Сергіївнастудент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

16. Голдобіна Таісія Віталіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

17. Гузунова Катерина Віталіївна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

18. Грошев Георгій Миколаївич – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

19. Гнатій Дар’я Євгенівна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

20. Доброєр Олександр Вікторович – директор Європейського інституту соціальних комунікацій

21. Дорохіна Альона Олексіївна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

22. Дехтяр Валентина Володимирівна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

23. Д' якова Дар’я Олександрівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

24. Жукотанська Вікторія Павлівна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

25. Короход Ясміна Джамівна – викладач кафедри соціології та психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

26. Каменська Тетяна Григорівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

27. Карагяур Вікторія Іванівна – студент магістерської програми кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

28. Каретна Ольга Олександрівна – викладач факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

29. Костинюк Олена Володимирівна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

30. Кривошея Тетяна Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

31. Кропивко Вікторія Віталіївна – студент магістерської програми факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

32. Кондратьєва Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

33. Костенко Анастасія Юріївна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

34. Костіна Тетяна Олександрівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

35. Кошелець Марина Володимирівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

36. Кондратюк Катерина Павлівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

37. Крапива Ірина Валентинівна – к. соц. н., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

38. Кунявський Михайло Борисович – кандидат філософських наук, доцент, зам. директора Соціологічного інформаційно-дослідницького Центру "Пульс"

39. Купцова Ірина Ігорівна – доцент кафедри соціології та психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

40. Лазарева Алла Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

41. Личковська Оксана Рейнгольдівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

42. Луковенко Карина Ігоревна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

43. Манецька Дар’я Миколаївна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

44. Мелінов Денис Васильович – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

45. Можарова Катерина Петрівна – к. політ. н., доцент  факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

46. Мосийчук Тамара Євгенівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

47. Мазурченко Олександр Валерійович - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

48. Назозірна Марія Петрівна – студент бакалаврської програми факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

49. Немерцева Дарія Олегівна – студент бакалаврської програми факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

50. Недогода Марина Дмитрівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

51. Нікон Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

52. Ніч Тетяна Сергіївна - студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

53. Новікова Христина Сергіївна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

54. Олійник Діана Олександрівна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

55. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

56. Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

57. Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, почесний член САУ

58. Полюга Василь Андрійович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

59. Попов Дмитро Олександрович – студент бакалаврської програми факультету факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

60. Петінова Оксана Борисівна – доктор філософських наук, доцент кафедри філософії

61. Поліщук Марія Сергіївна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

62. Полічук Тетяна Сергіївна – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

63. Панченко Юлія Анатоліївна – студент факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

64. Рахвалова Аліса Олексіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

65. Романенко Світлана Володимирівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

66.  Рудь Анна Сергіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

67. Сарана Донат Володимирович – керівник Білгород-Дністровського регіонального центру вивчення громадської думки «Аспект»

68. Солдатенко Анна В’ячеславівна – студентка факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

69. Сторіяско Катерина Сергіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

70. Ткач Ірина Іванівна – заступник директора ООО «7 км»

71. Третьякова Тетяна Миколаївна – викладач кафедри соціології та психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

72. Тютюненко Катерина Сергіївна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

73. Федоров Валентин Андрійович – к. політ. н., викладач факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

74. Худенко Андрій Володимирович – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

75. Чижов Генадій Петрович – кандидат політичних наук, президент Південноукраїнського центру етнічних та політичних досліджень «Лад»

76. Шастін Дмитро Сергійович – студент магістерської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

77. Швидка Владислава – студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

78. Щеглова Влада Ігорівна - студент Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

79. Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», член Правління САУ

80. Ятвецька Ганна Володимірівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

81. Яценко Микола Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та психології факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

Миколаївський філіал Південно-Українського відділення САУ

82. Білоконь Леонід Прокопович – директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

83. Бондарец Богдан Богданович - викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

84. Гершов Леонід Давидович – співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

85. Голубкова Екатерина Олександрівна - співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

86. Іванова Ірина Федорівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили, член Правління САУ

87. Калашнікова Людмила Володимірівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили, член Правління САУ

88. Ляпіна Людмила Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

89. Локтіонова Дінара Анатоліївна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

90. Рожанська Наталія Володимирівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

91. Фесенко Артур Михайлович - кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

92. Чорна Вікторія Олександрівна – викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

ни САУ:

Попова Ірина Марковна – доктор філософських наук, професор (1931– 2008)

Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор


Одеський обласний філіал Південно-Українського відділення САУ

1. Лісеєнко Олена Василівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

2. Борінштейн Євген Руславович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

3. Бондар Олександ Миколаївич – кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

4. Булгару Лілія Михайлівна – аспірант кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

5. Вєтрова Стелла Семенівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

6. Виставкіна Дар’я Олегівна – викладач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

7. Гансова Емма Августівна - доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

8. Доброєр Олександ Вікторович – директор Європейського інституту соціальних комунікацій

9. Дишлевой Ілля Олександрович – кандидат соціологічних наук

10. Короход Ясміна Джамівна – викладач кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

11. Каменська Тетяна Григорівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

12. Кривошея Тетяна Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

13. Кропивко Вікторія Віталіївна – студентка магістерської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

14. Кондратьєва Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

15. Кунявський Михайло Борисович – кандидат філософських наук, доцент, зам. директора Соціологічного шнформаційно-дослідницького Центру "Пульс"

16. Купцова Ірина Ігорівна – доцент кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

17. Лазарева Алла Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

18. Личковська Оксана Рейнгольдівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

19. Можарова Катерина Петрівна – завідувач навчальної лабораторії соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

20. Мосийчук Тамара Євгенівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

21. Назозірна Марія Петрівна – студентка бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

22. Немерцева Дарія Олегівна – студентка бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

23. Нікон Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету

24. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

25. Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

26. Победа Неллі Олександрівна - доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, почесний член САУ

27. Полюга Василь Андрійович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

28. Попов Дмитро Олександрович – студент бакалаврської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

29. Романенко Світлана Володимирівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

30. Сарана Донат Володимирович – керівник Білгород-Дністровського регіонального центру вивчення громадської думки «Аспект»

31. Ткач Ірина Іванівна – заступник директора ООО «7 км»

32. Третьякова Тетяна Миколаївна – викладач кафедри соціології та психології факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

33. Худенко Андрій Володимирович – доктор філософських наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

34. Чижов Генадій Петрович – кандидат політичних наук, президент Південноукраїнського центру етнічних та політичних досліджень «Лад»

35. Шасмін Дмитро Сергійович – студент магістерської програми факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

36. Швидка Владислава – студентка бакалаврської програми кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

37. Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

38. Ятвецька Ганна Володимірівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

39. Яценко Микола Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія»


Миколаївський обласний філіал Південно-Українського відділення САУ

40. Білоконь Леонід Прокопович – директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

41. Бондарец Богдан Богданович - викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

42. Гершов Леонід Давидович – співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

43. Голубкова Екатерина Олександрівна - співробітник Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)

44. Ляпіна Людмила Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

45. Локтіонова Дінара Анатоліївна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

46. Рожанська Наталія Володимирівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили

47. Свєтлікова Олександра Володимирівна

48. Чорна Вікторія Олександрівна – викладач кафедри соціології Черноморського державного університету імені Петра Могили