Южно-Украинское отделение САУ

Нормативно правовые документы


 

Коллективные члены

 

1. Учбова лабораторія соціологічних та політичних досліджень факультету правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» (завідувач – Можарова Е.П.)

2. Центр вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв [директор Білоконь Л.П.])

 

Бюро відділення (з 30.06.2017 р.)

1. Лісеєнко Олена Василівна - доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії та соціології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Голова Бюро

2. Кривошея Тетяна Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, секретар Бюро

3. Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», член Правління САУ

4. Калашнікова Людмила Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, член Правління САУ

5. Онищук Віталій Михайлович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

6. Подшивалкіна Валентина Іванівна - доктор соціологічних наук, завідувач кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

7. Бєлоконь Леонід Прокоф’євич – директор Центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв).

8. Вєтрова Стела Семенівна – кандидат соціологічних наук, заступник директора Навчально-наукового Інституту проблем інформаційного суспільства Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

9. Доброєр Олександр Вікторович – директор Європейського інституту соціальних комунікацій

10. Яценко Миколай Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент факультету психології, правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»

11. Панченко Юлія Анатоліївна – завідувач навчальної лабораторії соціологічних та політичних досліджень факультету психології, правової політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»