Сприяння громадському діалогу щодо закону "Про освіту" в Одеській області

 

Сприяння громадському діалогу щодо закону "Про освіту" в Одеській області

Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України з 02 травня 2018 року до 20 грудня 2018 року проводила проект «Спільна мова: громадський діалог щодо закону "Про освіту" в Одеській області», право на реалізацію якого здобула в результаті конкурсного відбору. Його мета - проведення емпірико-соціологічних досліджень серед населення Одеської області в районах компактного проживання національних меншин – в Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області та у м. Одеса щодо реалізації ст. 7 Закону України «Про освіту» та розробка рекомендацій щодо необхідних заходів реформування середньої освіти в Україні з урахуванням зауважень Венеціанської комісії. Керівник проекту – голова Південно-Українського відділення САУ, доктор соціологічних наук, професор Олена Лісеєнко.

Проект здійснювался в межах програми "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid) та Міжнародного фонду «Відродження» (http://www.irf.ua), який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та "Європейською правдою".

У грудні 2018 року успішно завершено проект, в межах якого проведено 250  формалізованих інтерв’ю зі студентами (n-50), учнями шкіл, гімназій (n-100) та батьками учнів(n-100) у м. Одеса та в Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, 80 глибинних інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами в реалізації ст. 7 Закону України «Про освіту» - представниками органів місцевої влади та самоврядування (різні структурні підрозділи – освіти, культури, національностей тощо), керівництвом шкіл та інших закладів освіти вчителями шкіл (української мови та інших дисциплін), батьками учнів (шкіл національних меншин та шкіл з українською мовою навчання), учнями старших класів загальноосвітніх шкіл (з мовою навчання меншин та з українською мовою навчання), студентами, представниками громадських організацій національних меншин, роботодавцями, представниками місцевих політичних партій міста Одеса та Болградського й Ізмаїльського районів Одеської області. Одержані результати дослідження дозволили з’ясувати стан громадської думки населення Одеської області в районах компактного проживання національних меншин щодо мовної статті Закону України «Про освіту», отримати оцінки та бачення представниками національних меншин Одеської області  мовного питання та його проблемних аспектів.  Проведено два Круглих стола «Спільна мова: громадський діалог щодо мовної статті Закону України "Про освіту" в Одеській області» 25 вересня 2018 р. у м. Болград Одеської області (20 учасників) та 30 жовтня 2018 р. у м. Одеса (22 учасника) за участю представників громадських організацій національних меншин, керівництва шкіл та інших закладів освіти, вчителів шкіл, представників органів місцевої влади та самоврядування та представників місцевих засобів масової інформації. На Круглих столах було зроблено презентація та обговорення проведених досліджень, а також обговорення мовного питання у сучасному реформуванні української освіти та формування рекомендацій. За результатами проекту подано проміжний фінансовий та аналітичний звіти та фінальний фінансовий та аналітичний звіти.

Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України щиро дякує членам відділення, які  брали участь у реалізації проекту: Олені Василівні Лісеєнко - доктору соціологічних наук, професору Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, голові Південно-Українського відділення САУ, Наталії Олександрівні Нікон - кандидату соціологічних наук, доценту Одеського національного політехнічного університету, Тамарі Євгеніївні Мосійчук - кандидату соціологічних наук, доценту  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Олександру Вікторовичу Доброєру - директору ОО «Європейський інститут стратегічних комунікацій», Миколі Анатолійовичу Яценко – кандидату соціологічних наук, доценту Національного університету «Одеська Юридична Академія», Людмилі Володимирівні Калашнікової - кандидату соціологічних наук, доценту Чорноморського національного університету імені П. Могили (м. Миколаїв), члену Правління САУ, високопрофесійному бухгалтеру проекту Оксані Миколаївні Пономарьовій, а також партнерам проекту Української асоціації дослідників освіти, її керівнику - д. соц. н., професору Світлані Андріївні Щудло та Херсонському відділенню Соціологічної асоціації України», її керівнику - к. соц. н., доценту Миколі Анатолійовичу Гоманюку за плідну та чудову співпрацю.