Про Південноукраїнське відділення САУ

ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2021 р. (основні результати)

Південно-Українське відділення соціологічної асоціації України є структурним підрозділом – відділенням всеукраїнської громадської організації – Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що…

ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2020 р. (основні результати)

Південно-Українське відділення соціологічної асоціації України є структурним підрозділом – відділенням всеукраїнської громадської організації – Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що…

Положення про Південноукраїнське відділення САУ

Затверджено Загальними зборами ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ Протокол № 01/16 від «05» грудня 2016 р. ПОЛОЖЕННЯ ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ (НОВА РЕДАКЦІЯ) м. Одеса, 2016 рік1.…

Кодекс професійної етики соціолога

Затверджений П’ятим з’їздом Соціологічної асоціації України, 20 травня 2004 року, Київ      Вступ Кодекс професійної етики соціолога Соціологічної асоціації України (САУ) визначає принципи й етичні норми професійної відповідальності…

Індивідуальні та колективні члени

Індивідуальними членами Південно-Українського відділення САУ є 65 членів: в Одеському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ – 55 членів, в Миколаївському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ- 10 членів.Колективним членом…

Загальна інформація

Південноукраїнське відділення Соціологічної асоціації України (Південноукраїнське відділення САУ) – регіональне відділення всеукраїнської громадської організації – Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних учених, спеціалістів, колективи і організації, які працюють…

Бюро відділення

Бюро Південноукраїнського відділення САУ: Лісеєнко Олена Василівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету іменіК. Д. Ушинського, Голова Бюро…

ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2019 р. (основні результати)

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ є структурним підрозділом — відділенням всеукраїнської громадської організації — Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що…