Тег

Marii Grzegorzewskiej Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально- Східній Європі Інститут прикладних суспільних наук Варшавського університету Інститут соціології НАН України Інститут соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської Інститут соціології в Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Інститут юридичних Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської Асоціація соціологів Асоціація соціологів та демографів Республіка Молдова Валентина Чепак Видавничим Домом «Гельветика» Владимир Паниотто Денис Яковлев Львівське відділення Соціологічної асоціації України Мова навчання етнонаціональних меншин Одеської області Мокану Віктор Молдова Одеський будинок вчених Олег Головко Олена Лісеєнко Пачковський Юрій Подшивалкіна Валентина Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України Південноукраїнське відділення Соціологічна асоціація України Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського Україна Феномен солідарності Чорноморський національний університет імені П. Могили демографи Республіка Молдова законопроект збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» кафедри філософії науковий журнал «Габітус» політичних і соціологічних наук Молдови політичних і соціологічних наук Республіки Молдова референдум соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Скажіть нам Що ви думаєте
0Подобається0Супер0Радію0Здивований0Засмучений0Роздратований