ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2018 р. (основні результати)

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ є структурним підрозділом — відділенням всеукраїнської громадської організації — Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що працюють в сфері соціології.

  ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ була зареєстрована 10 листопада 1999 року в Управлінні юстиції в Одеській області за №2110, АВЕ №431495.

       У 2016 році Організація внесла зміни, затвердила нову редакцію «Положення про Південно-Українське  відділення САУ» згідно вимог чинного законодавства України та провела державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як неприбуткова громадська організація  зі статусом юридичної особи ( дата реєстрації: 29.12.2016, номер: 1 556 120 0000 028039). Реєстрація у податкової інспекції у Приморському районі м. Одеса 03.02.2017, номер рішення 1715534600559.

Індивідуальними членами Південно-Українського відділення САУ є 102 члена: в Одеському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ – 89 членів, в Миколаївському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ- 13 членів.

Колективними членами Південно-Українського відділення САУ є:

1.  Учбова лабораторія соціологічних  та політичних досліджень факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» (завідувач- Панченко Ю. А.)

2. Центр вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв)(директор –  Білоконь Л. П.).

Почесні члени САУ:

  • Попова Ірина Марківна – доктор філософських наук, професор
  • Победа Неллі Олександрівна – доктор філософських наук, професор

Якісний склад Південно-Українського відділення САУ: 9 докторів наук: 4 доктора соціологічних наук, 5 доктора філософських наук, 1 доктор політичних наук; 2 декана факультету соціології, 2 завідувача кафедрою, 25 кандидатів соціологічних наук, 3 кандидата політичних наук, 2 керівника соціологічних дослідницьких центрів.

Одним з головних досягнень Організації за 2018 рік є успішна реалізація науково-дослідного проекту «Спільна мова: громадський діалог щодо закону “Про освіту” в Одеській області», право на реалізацію якого здобула в результаті конкурсного відбору. Його мета – проведення емпірико-соціологічних досліджень серед населення Одеської області в районах компактного проживання національних меншин – в Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області та у м. Одеса щодо реалізації ст. 7 Закону України «Про освіту» та розробка рекомендацій щодо необхідних заходів реформування середньої освіти в Україні з урахуванням зауважень Венеціанської комісії. Керівник проекту – голова Південно-Українського відділення САУ, доктор соціологічних наук, професор Олена Лісеєнко.

Проект здійснювався в межах програми “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid) та Міжнародного фонду «Відродження» (http://www.irf.ua), який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та “Європейською правдою” та Південно-Українським відділенням САУ з 02 травня 2018 року до 20 грудня 2018 року.

В межах проекту проведено 250  формалізованих інтерв’ю зі студентами (n-50), учнями шкіл, гімназій (n-100) та батьками учнів(n-100) у м. Одеса та в Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області, 80 глибинних інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами в реалізації ст. 7 Закону України «Про освіту» – представниками органів місцевої влади та самоврядування (різні структурні підрозділи – освіти, культури, національностей тощо), керівництвом шкіл та інших закладів освіти вчителями шкіл (української мови та інших дисциплін), батьками учнів (шкіл національних меншин та шкіл з українською мовою навчання), учнями старших класів загальноосвітніх шкіл (з мовою навчання меншин та з українською мовою навчання), студентами, представниками громадських організацій національних меншин, роботодавцями, представниками місцевих політичних партій міста Одеса та Болградського й Ізмаїльського районів Одеської області. Одержані результати дослідження дозволили з’ясувати стан громадської думки населення Одеської області в районах компактного проживання національних меншин щодо мовної статті Закону України «Про освіту», отримати оцінки та бачення представниками національних меншин Одеської області  мовного питання та його проблемних аспектів.  Проведено два Круглих стола «Спільна мова: громадський діалог щодо мовної статті Закону України “Про освіту” в Одеській області» 25 вересня 2018 р. у м. Болград Одеської області (20 учасників) та 30 жовтня 2018 р. у м. Одеса (22 учасника) за участю представників громадських організацій національних меншин, керівництва шкіл та інших закладів освіти, вчителів шкіл, представників органів місцевої влади та самоврядування та представників місцевих засобів масової інформації. На Круглих столах було зроблено презентація та обговорення проведених досліджень, а також обговорення мовного питання у сучасному реформуванні української освіти та формування рекомендацій. За результатами проекту подано проміжний фінансовий та аналітичний звіти та фінальний фінансовий та аналітичний звіти. Детальніше про звіт:  https://sociology.od.ua/index.php/news.html

Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України щиро дякує членам відділення, які  брали участь у реалізації проекту: Олені Василівні Лісеєнко – доктору соціологічних наук, професору Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, голові Південно-Українського відділення САУ, Наталії Олександрівні Нікон – кандидату соціологічних наук, доценту Одеського національного політехнічного університету, Тамарі Євгеніївні Мосійчук – кандидату соціологічних наук, доценту  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Олександру Вікторовичу Доброєру – директору ОО «Європейський інститут стратегічних комунікацій», Миколі Анатолійовичу Яценко – кандидату соціологічних наук, доценту Національного університету «Одеська Юридична Академія», Людмилі Володимирівні Калашнікової – кандидату соціологічних наук, доценту Чорноморського національного університету імені П. Могили (м. Миколаїв), члену Правління САУ, бухгалтеру проекту Оксані Миколаївні Пономарьовій, а також партнерам проекту Української асоціації дослідників освіти, її керівнику – д. соц. н., професору Світлані Андріївні Щудло та Херсонському відділенню Соціологічної асоціації України», її керівнику – к. соц. н., доценту Миколі Анатолійовичу Гоманюку за плідну співпрацю.

          У 2018 році Південо-Українське відділення САУ стала співорганизатором міжнародної науково-практичної конференції
«Транскордонне співробітництво: перспективи, проблеми, рішення», якавідбулась 17 жовтня 2018 року в м. Кишинеу в Академії наук Республіка Молдова та 19 жовтня 2018 року в м. Одеса.

Організатори конференції – Асоціація соціологів та демографів Республіка Молдова (президент – доктор соціології Віктор Мокану) та Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України (голова – проф. Лісеєнко О. В.).

На конференції 17 жовтня 2018 року в м. Кишинеу в Академії наук Республіка Молдова взяла участь потужна українська соціологічна делегація: проф. Подшивалкіна В. І. (Одеський національний університет), проф. Лісеєнко О. В. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського), проф. Сокурянська Л. Г. (Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна), проф. Хижняк Л. М. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), доц. Шеремет І. І. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), доц. Князева О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), доц. Коробов В. К. та доц. Коробова І. В. (Херсонський національний університет), доц. Калашнікова Л. В. (Чорноморський університет імені П. Могили), доцент Грабовець І. В. (Криворізький державний університет), доц. Черноус Л. С. (Криворізький державний університет).

Дуже цікаві доповіді лунали на засіданнях конференції у м. Кишинеу:  проф. Віктора Жука про особливості європейського шляху розвитку України та Республіка Молдова (Інститут юридичних та політичних досліджень Республіка Молдова), проф. Людмили Сокурянської про соціальну нерівність в сучасній Україні (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), проф. Владимира Блажко про євро регіони як механізм ефективного співробітництва країн (Інститут юридичних та політичних досліджень Республіка Молдова), проф. Олени Лісеєнко про результати транскордонного проекту з дослідження розвитку культурних та креативних індустрій в Україні та Республіка Молдова (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д Ушинського), проф. Андрія Думбровяну про молдавсько-українську співпрацю із захисту річки Дністер (Інститут юридичних та політичних досліджень Республіка Молдова), проф. Валентини Подшивалкіної про гуманітарні проблеми безпеки Прикордоння (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), проф. Лариси Хижняк про міжнародні організації в транснаціональних практиках (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), доц. Володимира Коробова про схожості та відмінності політичних культур України і Республіка Молдова та інш. 

Продуктивними та корисними були засідання конференції у м. Одеса, які запам’ятались цікавими виступами проф. Славомира Партицького про кібербезпеку (Католицький університет Іоанна Павла II, Польща), проф. Віктора Мокану про актуальні тенденції у формуванні середнього класу в Республіка Молдова (Інститут юридичних та політичних досліджень Республіка Молдова), проф. Віталія Онищука про молдавський етнос Півдня Одещини (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), проф. Юрія Романенко про маргіналізацію етнічної ідентичності (Київський національний університет імені Тараса Шевченка),  проф. Тетяни Каменської про соціальну солідарність (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), Анжели Мокану про освіту як фактор соціальної мобільності (Інститут юридичних та політичних досліджень Республіка Молдова), доц. Олександри Дейнеко про відчуття соціальної небезпеки населенням України (Харьківський національний університет імені В. Н. Каразіна), доц. Дінари Локтіонової про тактичний урбанізм (Чорноморський університет імені П. Могили) та інш.  Конференція пройшла плідно, цікаво, корисно та сприяла продовженню реального транскордонного співробітництва між науковими спільнотами України, Республіка Молдова, Польщі.

За участю Миколаївських соціологів, членів САУ, щорічно організується міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум». У 2018 році в межах цієї конференції відбулась соціологічна майстерня, організована   Південно-Українським відділенням САУ.

У Одеському Будинку вчених раз на місяць (кожен другий вівторок місяця) відбувалися засідання секції соціології. За звітний період відбулося 7 засідань (керівник засідань – доктор соціологічних наук, професор Каменська Т. Г., вчений секретар- кандидат соціологічних наук, доцент Полюга В. А.). 

10 грудня 2018 року від імені Соціологічного Центру імені Н. Паніної та Південно-Українського відділення САУ була вручена Премія імені Ірини Попової (2000 гривень) за роботу, що має найбільшу соціально-практичну значущість.

          Медіа-активність:

Постійно оновлюється Інтернет-сайт, сторінкі в інтернеті Південно-Українського відділення САУ. З інтерфейсом і інформаційними матеріалами сайтів можна ознайомитися за лінками:

  • Інтернет-портал: «Південно-Українське відділення САУ»: https://sociology.od.ua 
  • Сайт Ирины Марковны Поповой «Memoria»: http://www.sociolog.od.ua
  • Сторинка у фейсбуке «Південно-Українське відділення САУ»:  www.facebook.com/sociology.od.ua

Контактна інформація:

Організаційно-правова форма організації: Громадське об’єднання

Юридична адреса організації:  Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058

Код організації за ЄДРПОУ: 21012622

Контактні телефони, факс, email, веб-сайт організації та/або сторінка на фейсбук:

Контактний телефон: +38(050)3332909;

e-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/sociology.od.ua/

сайт:  https://sociology.od.ua

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації:

Лісеєнко Олена Василівна, Голова Відділення

Банківські реквізити:

П/рахунок: 26003054203944,

Назва банку: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код банку (МФО): 328704

Не платник податку на прибуток та ПДВ

Південно-Українське відділення САУ висловлює щиру подяку всім членам Організації, керівництву Соціологічної Асоціації  України за плідну співпрацю, шановним партнерам – Українській асоціації дослідників освіти, її керівнику – д. соц. н., професору Світлані Андріївні Щудло та Херсонському відділенню Соціологічної асоціації України», її керівнику – к. соц. н., доценту Миколі Анатолійовичу Гоманюку та донору – ГО «Інституту економічних досліджень та політичних консультацій», що брали участь в успішної реалізації спільного проекту Організації протягом звітного періоду.  

Голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

д. соц. н., професор Лісеєнко Олена Василівна

Скажіть нам Що ви думаєте
0Подобається0Супер0Радію0Здивований0Засмучений0Роздратований

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *