ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2019 р. (основні результати)

ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ є структурним підрозділом — відділенням всеукраїнської громадської організації — Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що працюють в сфері соціології.

  ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦАЦІЇ УКРАЇНИ була зареєстрована 10 листопада 1999 року в Управлінні юстиції в Одеській області за №2110, АВЕ №431495.

       У 2016 році Організація внесла зміни, затвердила нову редакцію «Положення про Південно-Українське  відділення САУ» згідно вимог чинного законодавства України та провела державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як неприбуткова громадська організація  зі статусом юридичної особи ( дата реєстрації: 29.12.2016, номер: 1 556 120 0000 028039). Реєстрація у податкової інспекції у Приморському районі м. Одеса 03.02.2017, номер рішення 1715534600559.

Індивідуальними членами Південно-Українського відділення САУ є 115 членів: в Одеському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ – 103 членів, в Миколаївському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ- 12 членів.

Колективним членом Південно-Українського відділення САУ є:

Центр вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв) (директор –  Білоконь Л. П.).

Почесні члени САУ:

  • Попова Ірина Марківна – доктор філософських наук, професор
  • Победа Неллі Олександрівна – доктор філософських наук, профессор
  • Гансова Емма Августівна – доктор філософських наук, професор

Якісний склад Південно-Українського відділення САУ: 11 докторів наук: 5 докторів соціологічних наук, 5 докторів філософських наук, 1 доктор політичних наук; 1 декан факультету соціології, 2 завідувача кафедрою, 25 кандидатів соціологічних наук, 3 кандидата політичних наук, 5 кандидатів філософських наук, 2 керівника соціологічних дослідницьких центрів.

            Південно-Українське відділення САУ стала співорганизатором міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної Європи», яка відбулась
26-27 червня 2019 р. в  Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

Організатори конференції: Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації України (голова – професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Олена Лісеєнко), Інститут соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін (д-р Андрій Єкатеринчук), Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської, м. Варшава (проф., д-р габ., завідувач кафедри соціології культури Ришард Радзік), Асоціація соціологів та демографів Республіка Молдова (президент – доктор соціології Віктор Мокану).

На конференції взяли участь делегації польських, румунських, молдавських соціологів. Найбільш представницькою була делегація відомих українських соціологів з Одеси, Львова, Києва, Миколаєва, Херсона, Полтави, Запоріжжя. Конференція відбулась плідно та корисно. Вона реально посприяла подальшому поширенню транскордонного співробітництва між науковими спільнотами України, Польщі, Румунії та Республіки Молдова.

Південно-Українське відділення САУ стала співорганизатором міжнародної науково-практичної конференції «Феномен солідарності в Республіка Молдова та Україна: соціологічний аспект» 07 травня 2019 року в м. Кишинеу (Республіка Молдова). На конференції в м. Кишинеу в Академії наук Республіка Молдова взяли участь проф. Подшивалкіна В. І. (Одеський національний університет), проф. Лісеєнко О. В. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського), проф. Каменська Т. Г. (Одеський національний університет) та інш.

Південно-Українське відділення САУ та Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського стали співорганізатором II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії», які відбулись 11 грудня 2019 року. Матеріали конференції надруковані в електронному вигляді.  

За участю Миколаївських соціологів, членів САУ, щорічно організується міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум». 6-9 червня 2019 року, в м. Миколаїв- Коблево відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський Форум -2019: стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі».

13 лютого 2019 в Будинку вчених Південно-Українським відділенням САУ, Національним університетом «Одеська юридична академія», Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова було проведено спільне засідання секцій соціології та політології в форматі Круглого столу на тему «Соціологія та політологія у виборчому процесі: інформування виборців чи маніпулювання громадською думкою». Модеровала роботу Круглого столу голова Південно-Українського відділення САУ доктор соціологічних наук, професор Олена Василівна Лісеєнко.

 В роботі Круглого столу взяли участь викладачі та студенти ВНЗ м. Одеса – Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Національного університету «Одеська юридична академія», Одеського політехнічного університету, Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова, Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Учасники дискусії обговорили питання щодо ролі соціології та політології у виборчих кампаніях, актуальні методологічні та методичні аспекти проведення опитувань громадської думки. За результатами Круглого столу було прийнято звернення до засобів масової інформації із закликом виконувати вимоги до оприлюднення даних соціологічних досліджень.

У Одеському Будинку вчених раз на місяць (кожен другий вівторок місяця) відбувалися засідання секції соціології. За звітний період відбулося 8 засідань (керівник засідань – доктор соціологічних наук, професор Каменська Т. Г., вчений секретар – кандидат соціологічних наук, доцент Полюга В. А.).

 14 листопада 2019 року у Одеському Будинку вчених відбулось святкове засідання, присвячене ювілею однієї з фундаторок Одеської соціологічної школи, доктора філософських наук, професора Гансовой Емми Августівни.

За ініціативи Бюро Південно-Українського відділення САУ та рішенням Правління Соціологічної асоціації України від 27 жовтня 2019 року доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Гансова  Емма Августівна нагороджена медаллю імені Б. Кістяківського «ЗА ВИДАТНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ» та їй присуджено звання «ПОЧЕСНИЙ ЧЛЕН СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ» .

1 жовтня 2019 року в День соціолога України Південно-Українським відділенням САУ було прийнято 28 нових членів САУ, вручені їм членські квітки САУ, відбулась зустріч членів САУ в Національному університеті «Одеська юридична академія».

В травні – червні 2019 року члени Південно-Українського відділення САУ прийняли участь у дослідницькому проекті САУ (керівник – проф. Сокурянська Л. Г.) з питань корупції в медичний освіті.

          Медіа-активність:

Постійно оновлюється Інтернет-сайт, сторінкі в інтернеті Південно-Українського відділення САУ. З інтерфейсом і інформаційними матеріалами сайтів можна ознайомитися за лінками:

  • Інтернет-портал: «Південно-Українське відділення САУ»: https://sociology.od.ua 
  • Сайт Ирины Марковны Поповой «Memoria»: http://www.sociolog.od.ua
  • Сторинка у фейсбуке «Південно-Українське відділення САУ»:  www.facebook.com/sociology.od.ua

Члени Південно-Українського відділення САУ (проф. Д. В. Яковлев, проф. О. В. Лісеєнко, проф. В. М. Онищук, доц. М. А. Яценко, доц. Н. О. Нікон) протягом 2019 року приймали участь у програмах Одеських ЗМІ з актуальних питань соціологічної освіти та науки, прес-конференціях.  Особлива подяка доктору політичних наук, професору, декану факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» Д. В. Яковлеву за регулярні виступи на телевізійних каналах, за популяризацію соціології у ЗМІ та соціальних мережах. 

Контактна інформація:

Організаційно-правова форма організації: Громадське об’єднання

Юридична адреса організації:  Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058

Код організації за ЄДРПОУ: 21012622

Контактні телефони, факс, email, веб-сайт організації та/або сторінка на фейсбук: www.facebook.com/sociology.od.ua

Контактний телефон: +38(050)3332909;

e-mail: [email protected]; [email protected]om

сайт:  https://sociology.od.ua

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації:

Лісеєнко Олена Василівна, Голова Відділення

Банківські реквізити:

П/рахунок: 26003054203944,

Назва банку: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код банку (МФО): 328704

Не платник податку на прибуток та ПДВ

Південно-Українське відділення САУ висловлює щиру подяку всім членам Організації, керівництву Соціологічної Асоціації  України за плідну співпрацю.  

Голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

д. соц. н., професор Лісеєнко Олена Василівна

Скажіть нам Що ви думаєте
0Подобається0Супер0Радію0Здивований0Засмучений0Роздратований

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *