ЗВІТ про діяльність Південно-Українського відділення САУ за 2020 р. (основні результати)

Південно-Українське відділення соціологічної асоціації України є структурним підрозділом – відділенням всеукраїнської громадської організації – Соціологічної асоціації України, яка об’єднує вітчизняних науковців, колективи, організації Одеської та Миколаївської областей, що працюють в сфері соціології.

Південно-Українське відділення соціологічної асоціації України було зареєстроване 10 листопада 1999 року в Управлінні юстиції в Одеській області за №2110, АВЕ №431495.

          У 2016 році Організація внесла зміни, затвердила нову редакцію «Положення про Південно-Українське відділення САУ» згідно вимог чинного законодавства України та провела державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як неприбуткова громадська організація зі статусом юридичної особи (дата реєстрації: 29. 12. 2016, номер: 1556 120 0000 028039). Реєстрація у податковій інспекції Приморського району м. Одеса 03.02.2017, номер рішення 1715534600559.

Індивідуальними членами Південно-Українського відділення САУ є 65 осіб: в Одеському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ – 55 членів, в Миколаївському обласному філіалі Південно-Українського відділення САУ- 10 членів.

Колективним членом Південно-Українського відділення САУ є:

Центр вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» (м. Миколаїв) (директор – Білоконь Л. П.).

Почесні члени САУ:

  • Побєда Неллі Олександрівна – доктор філософських наук, професор;
  • Попова Ірина Марківна – доктор філософських наук, професор;
  • Гансова Емма Августівна – доктор філософських наук, професор;

          Якісний склад Південно-Українського відділення САУ:

          – 11 докторів наук: 5 докторів соціологічних наук, 5 докторів філософських наук, 1 доктор політичних наук;

          – 33 кандидатів наук: 25 кандидатів соціологічних наук, 3 кандидати політичних наук, 5 кандидатів філософських наук;

          – 1 декан факультету соціології, 2 завідувачів кафедрою;

          – 2 керівники соціологічних дослідницьких центрів;

          30.06.2020 відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Феномен солідарності і соціальної згуртованості в Україні та Республіці Молдова: нові виклики та контексти», яку організували Південноукраїнське відділення Соціологічної асоціації України, Чорноморський національний університет імені П. Могили (м. Миколаїв) та Асоціація соціологів та демографів Республіки Молдова.

          До участі в конференції зголосилися науковці і викладачі Інституту соціології НАН України, Інституту юридичних, політичних і соціологічних наук Республіки Молдова, навчальних закладів Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова, Львова, Запоріжжя, Дніпра, Житомира, Вінниці (конференція проводилася у дистанційному форматі).

На пленарному засіданні та панельній дискусії учасники конференції обговорили актуальні питання, пов’язані зі взаємозв’язком ідентичностей і групової солідарності, дослідженням феномену солідарності, соціальної згуртованості та соціального капіталу в контексті пандемії COVID-19 і карантину; практичні аспекти дистанційної освіти в умовах карантину, проблеми інформаційної безпеки, методологічні проблеми он-лайн-досліджень в умовах пандемії COVID-19 і карантину.

Південно-Українське відділення САУ та Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського стали співорганізатором III Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії», яка відбулася 16-17 грудня 2020 року. За результатами роботи сформовано збірку матеріалів конференції в електронному форматі.

20.10.2020 був урочисто підписаний Договір про співпрацю між Південно-Українським відділенням Соціологічної асоціації України, в особі голови, доктора соціологічних наук, професора Олени Лісеєнко та Видавничим Домом «Гельветика» в особі засновника, кандидата економічних наук Олега Головка.

Підписання Договору відкриває нові можливості та перспективи в реалізації спільних науково-освітніх проєктів та ініціатив, в закордонних наукових проєктах Центру українсько-європейського наукового співробітництва, що є складовою частиною ВД «Гельветика», в проведенні міжнародних наукових конференцій, в підготовці колективних монографій, навчальних посібників, наукових статей в наукових журналах соціологічного спрямування, які видає ВД «Гельветика», а саме: в науковому журналі «Габітус» (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, м. Одеса, Україна) та збірнику наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна).

В Одеському Будинку вчених щомісяця (кожного другого вівторка місяця) відбувалися засідання секції соціології. За звітний період відбулося 4 засідання (керівник засідань – доктор соціологічних наук, професор Каменська Т. Г., вчений секретар – кандидат соціологічних наук, доцент Полюга В. А.).

          У видавництві «Астропринт» вийшла колективна монографія «Мова навчання етнонаціональних меншин Одеської області: соціологічний вимір / за науковою редакцією О. В. Лісеєнко» (Одеса, 2020. – 176 с.).

          Автори: 

          Лісеєнко Олена Василівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса), керівник Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України, членкиня Української асоціації дослідників освіти.

          Нікон Наталія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету, членкиня Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України, членкиня Української асоціації дослідників освіти.

          Мосійчук Тамара Євгеніївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського  національного університету імені І. І. Мечникова, членкиня Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України.

          Калашнікова Людмила Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), членкиня правління Соціологічної асоціації України.

          Яценко Микола Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та психології Національного університету «Одеська юридична академія», член Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України, завідувач лабораторії соціологічних та політичних досліджень Національного університету «Одеська юридична академія».

В монографії описано структуру етнокультурного простору Одеської області, висвітлено зміни в освітньому потенціалі етнонаціональних меншин Одеської області, представлено результати соціологічного дослідження, проведеного впродовж 2018 року громадською організацією «Південноукраїнське відділення Соціологічної Асоціації України» за безпосередньою участю авторів монографії серед населення Одеської області в районах компактного проживання етнонаціональних меншин щодо мовної статті закону України «Про освіту», запропоновано рекомендації щодо послаблення напруги навколо мовного питання і мови навчання етнонаціональних меншин Одеської області.

          Медіа-активність:

          Створено новий Інтернет-сайт Південно-Українського відділення САУ, який став доволі зручним інструментом комунікації організації з суспільством.

          В Facebook постійно оновлюється сторінка Південно-Українського відділення САУ. З інтерфейсом та інформаційними матеріалами сайтів можливо ознайомитися за лінками:

  • Інтернет-портал: «Південно-Українське відділення САУ»: http://sociology.od.ua
  • Сайт Ирины Марковны Поповой «Memoria»: http://www.sociolog.od.ua
  • Сторінка на Facebook «Південно-Українське відділення САУ»: www.facebook.com/sociology.od.ua

Члени Південно-Українського відділення САУ (проф. Д. В. Яковлев, проф. О. В. Лісеєнко, проф. В. М. Онищук,

доц. М. А. Яценко, доц. Т. Є. Мосійчук , доц. Н. О. Нікон) впродовж 2020 року брали участь у програмах та прес-конференціях Одеських ЗМІ з актуальних питань соціологічної освіти та науки.

Контактна інформація:

Організаційно-правова форма організації: Громадське об’єднання

Юридична адреса організації: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058

Код організації за ЄДРПОУ: 21012622

Контактні телефони, факс, email, веб-сайт організації та/або сторінка на Facebook: www.facebook.com/sociology.od.ua

Контактний телефон: +38(050)3332909;

e-mail: [email protected]; [email protected]

сайт:  http://sociology.od.ua

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації:

Лісеєнко Олена Василівна, Голова Відділення

Банківські реквізити:

П/рахунок: 5169 3305 1344 0617,

Назва банку: ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Код банку (МФО): 328704

Не платник податку на прибуток та ПДВ

Південно-Українське відділення САУ висловлює щиру вдячність всім членам Організації, керівництву Соціологічної Асоціації України за плідну співпрацю.  

Голова Бюро Південно-Українського відділення САУ

д. соц. н., професор Лісеєнко Олена Василівна

Скажіть нам Що ви думаєте
0Подобається2Супер0Радію0Здивований0Засмучений0Роздратований

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *